Sandviken DataCenter Academy har beviljats donation från Microsoft

Sandviken DataCenter Academy (SDCA) kommer med denna donation att stödja Sandbacka Science Park´s utbildning “IT-säkerhet” för SMF inom projekt “Säker virtuell industri”.

Utbildningen består av föreläsningar, behovsanalys och prioriterade områden hos det egna företaget. Workshop med experthjälp och eget arbete
med fokus på ditt företags prioriterade områden. Samt uppföljning och plan vidare framåt och nätverk för deltagarna.

SDCA är tacksam för att motta denna donation från Microsoft Community Empowerment Fund, som hanteras av Microsoft Datacenter Community Development-teamet. Genom donationen kommer SDCA att stödja “IT-säkerhets” utbildningen för små och medelstora företag med föredragshållare och experthjälp. Vi är tacksamma över att ha Microsoft som community-partner.

För frågor kontakta Pia Öström, pia.ostrom@sandvikendca.se.

In English

Sandviken DataCenter Academy has been granted a donation from Microsoft

Sandviken DataCenter Academy (SDCA) will be able to support Sandbacka Science Park’s Cybersecurity training for SMEs within the project “Safe virtual industry”.

The training consists of lectures, needs analysis and prioritized areas at the own company. Workshop with expert help and own work with a focus on your company’s priorities areas. The last part of the training is follow-up and plans going forward and create a network for the participants.

Sandviken DataCenter Academy is grateful to receive this donation from the Microsoft Community Empowerment Fund, managed by the Microsoft Datacenter Community Development team. Through the donation, SDCA will support the “IT security” training for small and medium-sized companies with lecturers and expert help. We are grateful to have Microsoft as a community partner.

For questions contact Pia Öström, pia.ostrom@sandvikendca.se.

logo Sandviken DCA, Microsoft

Följ oss gärna på/Feel free to follow us on:

LinkedIn

Leave a Reply