Sandviken DCA deltog på UF-Gävleborgs kickoff

Den 6 september hade UF-Gävleborg kickoff och närmare 1000 elever från länet deltog. Vi fanns såklart på plats för att möta unga företagare, berätta om vår verksamhet, presentera en ny kategori att tävla i för Sandviken och ett nyinrättat stipendium för länet.

Sandviken DataCenter Academy har i samarbetar med Näringslivskontoret på Sandvikens kommun inrättat en ny kategori att tävla i för Sandvikens bästa UF-företag, Årets digitala företag.

Dessutom har vi inrättat ett stipendium som vänder sig till hela länet. Alla företag som har någon digital inriktning kan anmäla sitt företag på SDCA´s webb under fliken stipendier fram till 31 januari 2024.

Sandviken DCA attended UF-Gävleborgs kickoff

On September 6, UF-Gävleborg had a kickoff and almost 1000 students from the county participated. Of course, we were there to meet young entrepreneurs, talk about our business, present a new category to compete in for Sandviken and a newly established scholarship for the county.

Sandviken DataCenter Academy has in collaboration with the Business Office at Sandviken Municipality established a new category to compete in for Sandviken’s best UF-company, Digital Company of the Year.

In addition, we have established a scholarship that is aimed at the entire county. All companies that have any digital focus can register their company on SDCA’s website under the tab scholarships until January 31, 2024.

Leave a Reply