Sandviken DataCenter Academy (SDCA) har mottagit en donation från Microsoft Community Empowerment Fund. Donationen ger SDCA möjlighet att:

  • utveckla utbildningsverksamheten till It-tekniker som sker i samarbete med CVL och Västerberg Folkhögskola
  • samarbeta med biblioteken i Gävle och Sandviken under e-medborgarveckan med föreläsningar om AI
  • inrätta stipendier för UF-företag med digital inriktning både i Sandviken och i Gävleborgs län i samarbete med Näringslivskontoret i Sandviken och UF-Gävleborg
  • samarbeten med olika aktörer kopplat till IT och teknik i vår region

Vi är tacksamma över att ha Microsoft som community-partner och kunna bidra till att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft genom ökad digitalisering och social utveckling.

Donation from Microsoft

Sandviken DataCenter Academy (SDCA) has received a donation from the Microsoft Community Empowerment Fund. The donation gives SDCA the opportunity to:

  • develop the educational activities for IT technicians that take place in collaboration with CVL and Västerberg Folkhögskola
  • collaborate with the libraries in Gävle and Sandviken during e-Citizen Week with lectures on AI
  • establish scholarships for UF companies(Young Entrepreneurs) with a digital focus both in Sandviken and in the County of Gävleborg in collaboration with the Business Office in Sandviken and UF-Gävleborg
  • collaborations with various actors linked to IT and technology in our region

We are grateful to have Microsoft as a community partner and to be able to contribute to strengthening the region’s attractiveness and competitiveness through increased digitalization and social development.

Microsoft

Leave a Reply