Donation från Microsoft

Sandviken DataCenter Academy (SDCA) har mottagit pengar från Microsoft Community Empowement Fund, som hanteras av Microsoft Datacenter Community Development-teamet.


Pengarna kommer ge SDCA möjlighet att stödja tre olika aktiviteter i vår region:

 • Code Summer Camp
  I samarbete med Linköping Scince Park och Skill kan SDCA erbjuda barn och ungdomar 10 – 17 år ett digitalt sommarläger.
 • Starta eget företag
  Tillsammans med Sandviken kommuns Näringlivskontor och Folkuniversitet erbjuda personer som genomgår “Starta eget kurs” föreläsningar och digital PT för digital kompetenshöjning.
 • Kvinnligt nätverk KIL
  Stödja nätverket av ledande kvinnor inom metall och processindustrin i regionen för kompetens höjande aktiviteter t.ex. inom datasäkerhet mm.

Vi är tacksamma över att ha Microsoft som community-partner och kunna bidra till att stärks regionens attraktivitet och konkurrenskraft genom ökad digitalisering och social utveckling.

Microsoft

In English:

Donation from Microsoft

Sandviken DataCenter Academy (SDCA) has received money from the Microsoft Community Empowement Fund, which is managed by the Microsoft Datacenter Community Development team.
The money will give SDCA the opportunity to support three different activities in our region:

 • Summer Camp Code
  In collaboration with Linköping Scince Park and Skill, SDCA can offer children and young people aged 10-17 a digital summer camp.
 • Start your own company
  Together with Sandviken Municipality’s Business Office and Folkuniversitet, offer people who are undergoing “Start their own course” lectures and digital PT for digital skills development.
 • Female network KIL
  Support the network of leading women in the metal and process industry in the region for skills development activities e.g. in data security etc.

We are grateful to have Microsoft as a community partner and to be able to contribute to strengthening the region’s attractiveness and competitiveness through increased digitalisation and social development.

Leave a Reply