Sandviken Datacenter Academy delar ut stipendium

För deras rapport om “Digitalt utanförskap i arbetsför ålder” har Milena Damnjanovic och Emma Lindén mottagit stipendium från Sandviken DataCenter Acadamy.

Med motiveringen:
“Ni har tilldelats stipendiet för ert föredömliga arbete med att lyfta frågan om digitalt utanförskap. Ni har visat på flera praktiska exempel på hur utanförskapet kan brytas och hur digitalt teknik kan öppna upp nya möjligheter för individen genom minskad isolering, ökad självkänsla och bidra till högre grad av självbestämmande.”

De frågeställningarna som tagit upp i arbetet är om konsekvenser av digitalt utanförskap, möjligheter till försörjning utan digitalt utanförskap som hinder och vilka insatser som finns och saknas hos samhällets aktörer.

Milena oc Emma har intervjuat 7 aktörer och 36 privatpersoner under hösten 2021. Aktörerna valdes ut utifrån deras kontakt med arbetslösa och/eller personer i digitalt utanförskap. Privatpersonerna var mellan 19 och 63 år, med olika modersmål och olika typer av sysselsättning.

Till stor del handlar det om att hitta ett pedagogiskt sätt att få personer att vilja/våga prova och att hitta den egna motivation. Ge aktörer resurser och tid att långsiktigt öka den digitala kompetensen.

Utdelning skede ut på Sandviken DCA styrelsemöte den 20 april, Milena mottog stipendiumen av Sara Edin, Emma hade tyvärr förhinder och deltog inte.

Stipendiet delas ut av Sandviken Datacenter Academy. Sandviken Data Center Academy (SDCA) är en ideell förening som ska verka för strategisk digital samhällsutveckling och kunskapshöjning hos företag, organisationer och privatpersoner. Detta stipendium är möjligt genom att SDCA mottagit en gåva från Microsoft Community Founding för att stödja arbetet med digitalt utanförskap i Gävleborg.

Leave a Reply