Studiebesök från Södertälje Science Park

Sandviken DataCenter Academy fick besök från Södertälje Science Park.

Linda Menrik och Maria Rylander Masoumi från Södertälje Science Park besökte Sandbacka Science Park (SSP) för ett erfarenhetsutbyte om arbetet med att främja en hållbar industri. SSP visade på vad som erbjuds till små och medelstora företag och diskuterade möjligheten till framtida samarbeten mellan SSP och Södertälje Science Park. Under dagen besökte också gruppen oss på Sandviken DataCenter Academy där vi visade datalabbet och berättade om utbildningar, Code Summer Camp och vår övriga verksamhet.

Sandviken DataCenter Academy welcomed visitors from Södertälje Science Park. Linda Menrik och Maria Rylander Masoumi from Södertälje Science Park visited Sandbacka Science Park (SSP) for an exchange of experience on the work to promote a sustainable industry. SSP showed what´s offered to small and medium-sized companies and discussed the possibility of future collaborations between SSP and Södertälje Science Park. During the day, the group also visited us at Sandviken DataCenter Academy where we showed our computer lab and talked about training, Code Summer Camp and our other activities

Leave a Reply