IT-Tekniker Utbildning startar 14 mars

Med ett 40-tal sökande, så erbjuds 14 stycken plats i utbildningen. Utbildningen är förlagd till Sandviken DCA’s lokaler på Sandbacka Park.
Region Gävleborg och Bollnäs folkhögskola tillsammas med Sandviken DCA är initiativtagare till en 3 månader lång IT-tekniker utbildning med start 14 mars.

Den stora efterfrågan av IT-tekniker på arbetsmarknaden i vår region skapar utrymme för en intensivkurs inom IT-teknik.
Efter genomgången utbildning kan arbetsuppgifterna till exempel handla om att underhålla servrar, infrastruktur och applikationer och att sköta den dagliga driften av informations- och kommunikationssystem, kringutrustning, maskinvara, programvara och annan datorutrustning för att identifiera och förebygga fel och driftstörningar.

Leave a Reply